Disclaimer

Deze website is eigendom van Bouwbedrijf LTM. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf LTM mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Bouwbedrijf LTM.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. De krachten achter deze website/diensten zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Bouwbedrijf LTM dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Bouwbedrijf LTM aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar we linken, aangezien Bouwbedrijf LTM geen invloed heeft op de inhoud van die websites. Afbeeldingen en informatie zijn eigendom van de betrokken merknamen en/of handelsondernemingen.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Bouwbedrijf LTM is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.